Responsabilité professionnelle architecte

Responsabilité professionnelle
Professions libérales dans la construction

Assurance obligatoire pour chaque architecte. Cette police assure la responsabilité professionnelle et d'exploitation, y compris l'assistance technique et juridique dans le cas où la responsabilité professionnelle ou d'exploitation est engagée dans le cadre de l'exercice de sa profession.

 


Les atouts de Ides Ramboer

  • Leader du marché avec plus de 40 ans d'expérience
  • Propre service d'étude juridique
  • Travail sur mesure
  • Connaissance et expertise
  • Équipe spécialisée et hautement qualifiée

Nos services, lisez plus 

Foire aux questions

In de bestaande polissen beroepsaansprakelijkheid zal binnenkort een aanpassing gebeuren zodat zij voldoen aan de Wet Peeters.
Het project zal bij de verzekeraar gemeld moeten worden, die daarna een attest zal afleveren dat uw tienjarige aansprakelijkheid voor dit specifieke project gedekt is.

Oui, il y a une franchise.

Bij uw jaarlijkse aangifte vermeldt u het bedrag van de doorbetaalde erelonen aan de onderaannemer en voeg daarbij het verzekeringsattest van zijn polis beroepsaansprakelijkheid.

De premiebepaling zal dan gebeuren op basis van de waarde van de werken.
Zolang u eigenaar bent, is enkel de schade aan derden verzekerd, niet de schade aan het pand.

De beroepsverzekering van het kantoor waarborgt ook de medewerkers, al dan niet zelfstandig, voor opdrachten in het kader van het kantoor.
Er kunnen zich wel situaties voordoen waarbij de polis van het kantoor geen dekking biedt (bv. er is schade op een werf die nooit werd aangegeven in de jaarlijkse aangiftes, de polis is geschorst omdat de premies niet op tijd werden betaald…). Als zelfstandig medewerker is het wel mogelijk om de aansprakelijkheid te verzekeren die niet verzekerd is in de polis van het kantoor. Dit is de zogenaamde ‘residuele aansprakelijkheid’.
Voor uw eigen opdrachten dient u zelf een polis beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.