Onze klanten aan het woord

 • De grote troef van Ides Ramboer als makelaar, is dat zij steeds hun uiterste best doen om de interessantste oplossing voor ons te vinden.

  Nicolas Vyncke – Gedelegeerd Bestuurder – Ingenium

  Lees meer 

  “Als een ingenieursbureau, actief in energie en duurzaamheid in gebouwen, zijn wij al meer dan dertig jaar klant bij Ides Ramboer. Onze samenwerking is historisch gegroeid en in al die tijd hebben wij nooit iets op die samenwerking kunnen aanmerken.

  Onze volledige verzekeringsportefeuille is ondergebracht bij Ides Ramboer. Ook voor onze bijkomende verzekeringen, zoals uitbating, brandverzekering, juridische bijstand of de verzekering van ons wagenpark, zijn wij zeer tevreden over hun geleverde werk. Wij beschikken over een uitgebreid wagenpark, waar onvermijdelijk wel eens een ongeval mee gebeurt. Het is mijzelf recentelijk ook nog overkomen. In die gevallen konden wij tot nu toe steeds op een snelle en efficiënte service rekenen. Je weet altijd bij wie je terecht moet en kan steeds beroep doen op een persoonlijke dienstverlening.

  De grote troef van Ides Ramboer als makelaar, is dat zij steeds hun uiterste best doen om de interessantste oplossing voor ons te vinden. Het gaat niet puur om producten verkopen, ze denken actief mee met hun klanten.”

 • Als er zich een probleem stelt kan je steeds op een snelle service rekenen. Daarnaast staan de mensen altijd klaar om ons bij te staan met deskundig advies.

  Jan Leye – Zaakvoerder – BM Engineering

  Lees meer 

  “Wij zijn een studiebureau gespecialiseerd in stabiliteit, technieken en project management voor private en openbare opdrachtgevers en voor alle types van bouwwerken. BM Engineering ontstond uit de fusie tussen Studiebureel Boucherie en Maes Projects. Studiebureel Boucherie bestaat al sinds 1960. Vandaag stellen wij 22 mensen te werk.
  Voor onze aansprakelijkheidsverzekering zijn wij klant van het eerste uur bij Ides Ramboer. Van zodra zij met deze polis op de proppen kwamen, hebben wij ingetekend. Daarnaast zijn wij ook voor het gewaarborgd inkomen verzekerd bij hen.

  Over het algemeen zijn wij zeer tevreden over hun directe manier van communiceren. Als er zich een probleem stelt kan je steeds op een snelle service rekenen. Daarnaast staan de mensen altijd klaar om ons bij te staan met deskundig advies. De keren dat wij met een schadegeval te maken kregen, werden wij steeds snel en correct geholpen. Voor mij staat Ides Ramboer gelijk aan absolute specialisatie in de bouwsector in het algemeen en in de wereld van de ontwerpers in het bijzonder.”

 • Wij rekenen vanuit Antwerpen op de expertise uit Lichtervelde.

  Barent Bulcke - Eigenaar BBSC-Architects (www.bbsc.be)

  Lees meer 

  BBSC Architects is geen architectenbureau pur sang, wij noemen ons liever een servicebureau. Woningen in de ruimste zin van het woord, hebben meer nodig dan enkel technisch advies en sterke uitstraling. Wij denken mee in het bouwproces van onze klanten. Onze realisaties zijn steevast projecten die wij interessant vinden. Van interieuropdrachten over KMO-gebouwen tot rusthuizen. Ides Ramboer prospecteerde bij laatstejaarsstudenten Architectuur naar hun noden. Dat was in het jaar 1994. Als startende stagiair-architect kon ik advies gebruiken rond verzekeringen. In eerste instantie tekende ik in voor een ongevallenverzekering voor ziekte en invaliditeit. Als architect is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering cruciaal, maar als beginneling is die verzekering niet echt een noodzaak voor niet-eigen projecten. Ik kreeg een verzekering op maat voor specifieke gevallen. Echt tof! Ondertussen hebben we praktisch alle verzekeringen bij hen.

  Soms vragen mensen ons, hoe wij als Antwerps bedrijf vlotjes met een Lichterveldse onderneming kunnen werken. We krijgen steeds snel en correct juridisch advies. Het overleg gebeurt telefonisch en per mail en bij grotere vraagstukken komt Hein (nvdr Ardenoy - directeur) tot bij ons. BBSC Architects is reeds 20 jaar klant bij Ides Ramboer.

 • Bij minste twijfel kan ik terecht bij mijn vaste dossierverantwoordelijke.

  Tom Van Biervliet, Architectenbureau Van Biervliet - www.van-biervliet.be

  Lees meer 

  Het bureau werd in 1965 opgericht door mijn vader architect Erik Van Biervliet. Sinds 1996 sta ik aan het roer van het bedrijf. We werken met 3 vaste medewerkers en doen daarnaast regelmatig beroep op stagiairs en freelancers. We zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, renovaties en restauraties, met een moderne en authentieke architectuur.

  Toen ik het bureau van mijn vader overnam, was de keuze om met Ides Ramboer verder te gaan een logische beslissing. Continuïteit is immers zeer belangrijk in mogelijke schadedossiers. Een vaste dossierverantwoordelijke is dan ook een absolute must. Bij de minste twijfel over mijn mogelijke betrokkenheid in één of ander schadegeval, neem ik contact met ze op. Ik krijg dan steeds de nodige feedback, waardoor ik proactief kan reageren naar derden toe.

  Continuïteit is bij Ides Ramboer geen modewoord: ze zorgen steeds voor een degelijke bijstand en doen beroep op ervaren raadsmannen en technische deskundigen. Ze communiceren vlot, houden contact en geven geregeld updates via (digitale) nieuwsbrieven.

  Voor ons is de samenwerking met Ides Ramboer een verademing én een aanrader. Temeer omdat we ook nog voor tal van andere verzekeringen bij hen terecht kunnen (rechtsbijstand, brand, auto, personeel, ...).

 • Bouwen in "Zuid" Spanje, anno 2014.

  Gie Wollaert van Wollaert Architecten

  Lees meer 

  In de titel wordt het accent niet zomaar op "Zuid" gelegd. Zuid- en Noord-Spanje verschillen - ook op bouwkundig vlak - evenveel van elkaar als pakweg Frankrijk en Zweden. Bovendien is bouwen in Zuid-Spanje vandaag de dag niet meer te vergelijken met de realiteit van 10 jaar geleden.

  Vroeger kon in Zuid-Spanje bijna alles en dit op de meest willekeurige plaatsen. Een resem ophefmakende schandalen zorgde voor een kentering. De wetteloosheid diende plaats te ruimen voor een zeer omstandige regelgeving die rigoureus wordt opgevolgd. Een ander feit dat voor ingrijpende verandering zorgde, was de abrupte stilstand van tot dan toe welig tierende bouwsector. Deze (r)evolutie had een onmiskenbare impact. De vergunningsprocedures werden ingewikkeld. De beschikbaarheid van materialen werd beperkter. Naast deze minpunten staan ook sterke pluspunten. De rechtszekerheid - vooral op administratief vlak - nam gevoelig toe. En door het feit dat de avonturiers van de kaart verdwenen, verdringen onderlegde vaklieden elkaar om opdrachten te verwerven. Dit induceert een goedkope(re), snelle en kwaliteitsvolle realisatie van de projecten.

  Wat jammer genoeg hardnekkig stand heeft gehouden, is de legendarische bureaucratie met de bijhorende - met uiterste zorg te respecteren - hiërachie. Cruciaal zijn de diverse 'ordes'. Hun rol is beslissend en hun gezag 'incontournable'.

  de procedure van de bouwaanvraag bijvoorbeeld is exemplarisch. Deze aanvraag gebeurt in drie fases. Het bijzonder lijvige dossier dient telkens integraal door de orde bestudeerd te worden voor het bij de officiële instanties kan worden ingediend.

  Fase 1 omvat de indiening van het 'proyecto basico' en is vergelijkbaar met de aanvraag van een stdenbouwkundig attest bij ons. Theoretisch is dit niet verplicht, maar in de Spaanse context is het zo goed als onvermijdbaar. Na deze fase volgt immers een zeer omvattende, tijdrovende tweede fase. Het risico van een eventuele afkeuring à priori sluit je dus best meteen uit. Bovendien zijn de regels voor het bouwen op helllende terreinen en het in acht nemen van aardbevingsrisico's verre van evident. Zonder de hulp van een landmeter en een geoloog red je het moeilijk. Meteen ten gronde zijn, is de boodschap.

  Hierna volgt de 'proyecto de ejecucion'. Deze fase is vergelijkbaar met een volledig uitvoeringsdossier bij ons, met inbegrip van uitvoeringsdetails, stabiliteitsstudies en alle technische studies.

  Na de voltooiïng van het project komt de aanvraag van de 'licencia de primera occupacion'. Hierbij dienen - nogmaals, na controle van de orde - alle as-built dossiers ingediend te worden. Aansluitend komt een technicus van de overheid ter plaatse controleren.

  Het hoeft wellicht geen betoog dat deze gang van zaken tijd en geld kost. De taksen zijn dan ook navenant. De vergunningsaanvraag van een gemiddelde woning bedraagt zowat € 10.000. In veel gevallen is er ook de kost van de aanleg van de aangrenzende straat waar rekening mee moet gehouden worden. Hiervoor dient een waarborg gereserveerd te worden die tot 100% van de uitvoeringskost bedaagt.

  De architect die dit alles leidt wordt met groot respect bejegend (o.m. geen inhoudingen van betalingen door opdrachtgevers...). Hij wordt tijdens dit complexe administratieve proces bijgestaan door een grote schare van medewerkers. Eén van die medewerkers is de 'apparejador'. Hij voert de technische controle uit op de bouwplaats en waakt over de rekenkundige aspecten (meetstaten, budgetten, ...). De apparejador rapporteert aan zijn eigen Orde.

  Een buitenlandse architect die zich in Zuid-Spanje wil profilieren kan dit quasi onmogelijk realiseren zonder de administratieve support van een plaatselijk architect. En zolang de buitenlands architect niet is ingeschreven bij de plaatselijke orde, mag de plaatselijke architect, exclusief, op een wijze dienet als alle andere beroepsgeplogenheden strikt gereglementeerd is, zijn naam vermelden bij het project.