Disclaimer

Eigendom 

De website en domeinnaam www.idesramboer.be zijn eigendom van Ides Ramboer nv. 

Contactgegevens

Ides Ramboer nv 

Stationsstraat 112 

8810 Lichtervelde 

Gebruiksvoorwaarden 

Het gebruik van de inhoud van deze website houdt in dat de iedere bezoeker stilzwijgend akkoord gaat met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Ides Ramboer nv. De bezoeker erkent deze exclusieve eigendom. Bezoekers die de volledige website of een gedeelte hiervan willen gebruiken, hebben hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ides Ramboer nv nodig. 

Aansprakelijkheid 

Materiaal, diensten en informatie op deze website kunnen gedateerd zijn en daardoor niet meer overeenstemmen met de huidige gegevens. Ides Ramboer nv draagt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen of handelingen die de bezoeker op basis van de informatie op de website heeft genomen. 

Handelsmerken 

Alle logo’s, producten, bedrijfsnamen en beelden op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en dienen daarom als dusdanig worden behandeld. Doorverwijzingen op deze website naar andere websites die geen eigendom zijn van Ides Ramboer nv dienen alleen ter informatie. Ides Ramboer nv is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. 

Koppelingen naar deze website 

Ides Ramboer nv staat toe dat andere websites een koppeling leggen naar deze website. Dit uitsluitend op voorwaarde dat Ides Ramboer nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Rechtstreeks informatie overnemen van deze website zonder bronvermelding is niet toegestaan. 

Bescherming van de privacy 

Ides Ramboer nv respecteert de privacy van zijn bezoekers. Alle informatie op de website is raadpleegbaar zonder dat de bezoeker persoonlijke gegevens moet achterlaten. Als dat wel gebeurt, dan behandelt Ides Ramboer nv deze gegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 

Rechtskeuze en bevoegdheid 

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.