• 30
  nov.
  U kan voordelig sparen voor uw pensioen via uw vennootschap! 

  Waarom backservice storten in 2017?

  De lang verwachte hervorming van de vennootschapsbelasting komt er dankzij het zomerakkoord van de regering Michel. De hervorming werd door de regering goedgekeurd eind oktober 2017 en heeft een impact op de vennootschapsbelasting vanaf 2018 voor KMO’s en zelfstandigen. Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief stapsgewijs :

   

  2017

  2018

  2020

  Normaal Tarief

  33,99 %

  29,58 %

  25,00 %

  Verlaagd tarief KMO < 100.000 EUR

   

  20,40 %

  20,00 %

  Verlaagd tarief KMO > 100.000 EUR

   

  29,58 %

  25,00 %

   
  Voorwaarde voor een 'verlaagd tarief':
  • Minimum bezoldiging 45.000 EUR (i.p.v. 36.000 EUR in 2017)

  Door de daling van de belastingspercentages zijn de meeste fiscalisten het erover eens dat het in 2017 zeer interessant is een backservice (= een inhaalpremie voor de arbeidsjaren van het verleden, zowel binnen als  buiten de vennootschap) te  overwegen in de IPT (Individuele PensioenToezegging) van de bedrijfsleider.

  1. Daling van de vennootschapsbelasting

  De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen voor alle vennootschappen. Dit betekent dat de aftrek van de backservicepremie in 2017 normaal gezien een grotere fiscale besparing zal opleveren dan voor eenzelfde bedrag in 2018.

  2. Strengere berekening van de 80% regel

  Vanaf 2019 wil de regering deze berekening verstrengen. Men wil niet langer de laatste bruto bezoldiging  laten meetellen voor de berekening, maar de  gemiddelde bezoldiging over een langere periode. Hierdoor zou de 80 % - grens naar beneden kunnen gaan, waardoor een kleinere backserviceprebackservicepremie aftrekbaar zou zijn. Hoe lang deze  referentieperiode zal zijn, is nog niet beslist.

  Kortom,
  We kunnen besluiten dat het betalen van een backservicepremie in 2017 fiscaal interessant is, omdat de belastingaftrek nog zal gebeuren aan de huidige hogere tarieven van de vennootschapsbelasting (normaal tarief 2017 : 33,99 %) en omdat de 80 % - grens in de toekomst minder gunstig berekend zal worden.

  Doen we de berekening voor U? Contacteer ons op het nummer 051/72.22.14 of via mail op info@idesramboer.be

  P.S.: U hebt nog geen contract IPT ? Geen probleem.  Contacteer ons en we maken er direct werk van, zodat u nog van dezelfde voordelen kunt genieten.

 • 24
  nov.
  Doe beroep op ons om uw architectuurovereenkomst na te lezen 

  Het belang van een degelijk contract tussen bouwheer en architect is niet te onderschatten. 

  Goede afspraken maken goede vrienden.

  Als architect heeft u een informatie- en adviesplicht.  U dient alle nuttige informatie mee te delen aan uw bouwheer zodat deze met kennis van zaken de nodige beslissingen kan nemen over het concept en de uitvoering van de werken. Deze verplichting weegt extra zwaar door wanneer de bouwheer een leek is.

  De informatieverplichting van de architect evolueert ook mee met de veranderende regelgeving zoals de ventilatienormering, de inhoudingsplicht... Het is belangrijk dat u in uw contract met de bouwheer op deze en andere verplichtingen wijst.

  Vaak worden architectuurovereenkomsten niet voldoende geactualiseerd.

  Ons team van juristen helpt u daarom graag verder met al uw vragen omtrent contracten. Aarzel niet om ons uw voorbeeldcontract te bezorgen via advies@idesramboer.be. Dit is een dienst die wij graag aanbieden binnen het beheer van uw beroepsverzekeringen via ons kantoor.

  Wij bekijken waar de pijnpunten in uw contract zitten en welke updates nodig zijn. Als gespecialiseerd verzekeringsmakelaar in de bouwsector delen wij graag onze ervaring met u!

  Het juridische team,
  Nancy, Emilie & Bieke