• 28
  apr.
  Vraag het verplichte verzekeringsattest tienjarige aansprakelijkheid op voor aanvang van de werken 
  Graag willen wij er u allen toch nog even aan herinneren dat het verplichte attest conform de Wet Peeters-Borsus door de aannemers en dienstverleners die tussenkomen in de gesloten ruwbouwwerken moet afgeleverd worden vóór de start van de werken. Ook indien de bouwheer een globale polis tienjarige aansprakelijkheid wenst af te sluiten, is het van belang dat deze dekking voor aanvang van de werken wordt aangevraagd.
   
  U mag niet uit het oog verliezen dat u als architect, naast het aanvragen van uw eigen verzekering tienjarige aansprakelijkheid, ook de verantwoordelijkheid hebt om de attesten op te vragen van de andere bouwpartners “alvorens enig onroerend werk wordt aangevat".
   
  Wij begrijpen echter dat het niet altijd eenvoudig is om dergelijke attesten te bekomen.
  In dit geval raden wij u aan dit schriftelijk te noteren en de bouwheer in te lichten dat de betrokken aannemer of dienstverlener eigenlijk geen toegang tot de werf mag hebben.
   
  Als architect kan u in uw architectenovereenkomst met de bouwheer ook een clausule voorzien waarin wordt gestipuleerd dat de bouwheer zich ertoe verbindt enkel bouwpartners op de werf toe te laten die beschikken over de verplichte verzekering.
   
  Ook kan de bouwheer een lastenboekclausule in de aannemingsovereenkomst voorzien die handelt over de tienjarige verzekering Wet Peeters-Borsus.
   
  Tot slot willen wij u nog wijzen op het volgende.
  Net zoals de tienjarige aansprakelijkheid zelf kleeft ook het verzekeringsattest tienjarige aansprakelijkheid aan het gebouw. Bij de verkoop van een woning voor afloop van de periode waarin de tienjarige aansprakelijkheid geldt, zal door de notaris bij het verlijden van de akte gecontroleerd worden of er een verplicht verzekeringsattest tienjarige aansprakelijkheid aanwezig is. Zo niet, zal de notaris de akte niet kunnen verlijden.
   
  Indien u nog eens een duidelijk overzicht wenst over deze Wet Peeters-Borsus en/of de Wet Peeters-Ducarme in het algemeen, kan u hier doorklikken naar onze vorige nieuwsbrief die deze wetgeving overzichtelijk weergeeft.