10-jarige aansprakelijkheid woningbouwprojecten

Bouwtechnische verzekeringen, Aansprakelijkheid, Diverse verzekeringen
Ondernemers, Zelfstandigen, Vrije beroepers in de bouw

Sinds 1 juli 2018 is de wet omtrent de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid van kracht voor:

 • residentiële projecten waarvan minstens de helft van de oppervlakte bestemd is voor bewoning door een gezin.
                   NIET: studentenvoorzieningen, rusthuizen...
 • die gelegen zijn in België
 • waarvan de bouwvergunning is afgeleverd na 30 juni 2018
 • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is

Indien deze voorwaarden voldaan zijn, dan moeten minstens volgende bouwprofessionals een verzekering afsluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid voor de soliditeit en de stabiliteit van uw project in te dekken:

 • architect
 • ingenieur stabiliteit
 • aannemers die tussenkomen in de gesloten ruwbouw
                    Noot: onderaannemers zijn volgens de wet gedekt in de polis van hun hoofdaannemer

Hoewel de tienjarige aansprakelijkheid pas begint te lopen bij aanvaarding van de werken, vereist de wet dat de polis afgesloten wordt voor de start van de werken.

De aansprakelijkheid van verschillende bouwprofessionals kan in een globale projectpolis verzekerd worden. Het voordeel is dat de tienjarige aansprakelijkheid voor alle partijen verzekerd is in 1 polis en de bouwheer zelf de controle behoudt over deze verzekering.
Dergelijke 'globale' polis tienjarige aansprakelijkheid kan bv. worden afgesloten door een bouwpromotor of door een bouwheer.

Elke betrokken bouwprofessional die onder de wet valt kan er ook voor kiezen deze tienjarige aansprakelijkheid mee te verzekeren in zijn eigen polis.
 


Troeven van Ides Ramboer

 • Maatwerk
 • We zorgen voor een optimale dekking gedurende het volledige bouwproces

Lees meer over onze diensten