Aansprakelijkheid


Het is duidelijk dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerper in de bouwsector geen overbodige luxe is.
Men verwacht van u grondige vakkennis en ervaring. Wanneer er iets fout loopt, zijn de ogen dan ook vaak op u gericht.
Uw polis beroepsaansprakelijkheid verzekert de geldelijke gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid, wanneer u een contractuele of buitencontractuele fout begaat tijdens de uitoefening van wu beroep en daardoor schade veroorzaakt. Zowel stoffelijke en onstoffelijke schade als lichamelijke letsels aan derden worden gedekt.

Voor architecten en landmeters-experten is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht.

Bestuurdersaansprakelijkheid Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid architect Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid Ingenieur Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid milieudeskundige Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid binnenhuisarchitect Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid energiedeskundige Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid veiligheidsco√∂rdinator Meer info 
Enige werf Meer info 
Rechtsbijstand Meer info 
Beroepsaansprakelijkheid landschapsarchitect Meer info 
10-jarige aansprakelijkheid woningbouwprojecten Meer info