Offerteaanvraag ABR

OFFERTEAANVRAAG ABR

1. Verzekeringnemer

2. Verzekerden

3. Voorwerp van de verzekering

Aantal bouwlagen:

jaar

4. Adres van de bouwplaats

5. Voorziene waarde van de werken

(daarin begrepen de honoraria van architecten, ingenieurs, B.T.W. indien niet terugvorderbaar)
euro (excl. BTW)
euro (excl. BTW)
euro (excl. BTW)
euro

euro

6. Verzekeringstermijn

maanden


(Periode tussen voorlopige en definitieve oplevering.)

7. Bijgevoegde documenten