Formulier enige werf

ENIGE WERF

VOORSTEL BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

ARCHITECTEN EN INGENIEURS

1. Verzekeringnemer2. OPDRACHTGEVER


3. ONTWERPERS

EUR4. ALGEMENE AANNEMER OF HOOFDAANNEMER


5. ANTECEDENTEN VAN ALLE TE VERZEKEREN PERSONEN


6. Te verzekeren opdrachteuro
euro

7. Bouwtermijn


8. Te verzekeren kapitalen

INDIEN ALGEMENE ARCHITECTUUR DEEL UITMAAKT VAN DE TE VERZEKEREN OPDRACHT:
- Voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 1.500.000 euro per schadegeval
- Voor toevertrouwde voorwerpen: 10.000 per schadegeval
- Voor materiële en immateriële schade vermengd:


9. Andere verzekeringen

Ik wens voor dit project als architect ook een offerte ABR aan te vragen, waarbij de bouwheer de verzekeringnemer is en de polis eventueel zal afsluiten.
Ik wens voor dit project een offerte Decenale (Controleverzekering) aan te vragen, waarbij de bouwheer de verzekeringnemer is en de polis eventueel zal afsluiten.