Gewaarborgd inkomen

Persoonsgebonden
Ondernemers, Zelfstandigen, Vrije beroepers in de bouw

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke beperkte uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval u overkomen in uw beroeps- of privéleven, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit. U ontvangt dus een bedrag dat uw inkomen aanvult. Zo kan u een levensstandaard behouden welke meer overeenkomt met uw huidig inkomen en behoeften.

Het staat u vrij dit bedrag te bepalen. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan 80% van uw werkelijk inkomen. Indien u dit wenst kan u de verzekerde rente indexeren. Zo vangt u de inflatie op en beschermt u uw toekomstige koopkracht.

Het bedrag dat u wil ontvangen bij  arbeidsongeschiktheid bepaalt uiteraard in grote mate de grootte van de verzekeringspremie. Daarnaast is de premie ook afhankelijk van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde. Hoe ouder, hoe duurder de premie wordt… Het is dus interessant om zo vroeg mogelijk een verzekering Gewaarborgd Inkomen af te sluiten.


Troeven van Ides Ramboer

  • Maatwerk (mogelijk)
  • Verzekert uw inkomen na ziekte en/of ongeval

Lees meer over onze diensten