I.P.T. - individuele pensioentoezegging

Pensioen
Ondernemers, Vrije beroepers in de bouw

Indien u een vennootschap hebt, kan u als zelfstandig bedrijfsleider een extralegaal pensioen opbouwen dat wordt gefinancierd door uw vennootschap, door middel van een individuele pensioentoezegging (IPT). Voorwaarde is dat de zelfstandig bedrijfsleider die zijn beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een vennootschap, een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt uit die vennootschap. De IPT is een levensverzekering met rechtstreekse aanwijzing van de bedrijfsleider als begunstigde. De bedrijfsleider heeft een rechtstreekse vordering op de verzekeraar en is zo beschermd in zijn rechten in geval van ontslag, faillissement, enz.

De externe individuele pensioentoezegging laat een "pensioenpak op maat" toe voor elke individuele bedrijfsleider : het bedrag van de premies, de wijze van belegging van de pensioenreserves en de aanvullende waarborgen kunnen gepersonaliseerd worden, uiteraard steeds binnen het wettelijk fiscaal kader.


Troeven van Ides Ramboer

  • Mogelijkheid tot het storten van een backservice
  • Fiscaal aftrekbaar binnen het kader van de 80 % regel
  • Opbouw van een bovenwettelijk pensioen op fiscaal interessante wijze
  • Bijkomende waarborgen mogelijk : overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen, premievrijstelling, ...
  • Maatwerk

Lees meer over onze diensten