Formulier POZ

PENSIONOVEREENKOMST ZELFSTANDIGEN


EUR
EUR
EUR
Het referentie-inkomen is het netto beroepsinkomen.
Voor de zelfstandige met winsten is volgende berekening van toepassing:
Brutowinst (code 1600) - beroepskosten (codes 1606 & 1611) + sociale bijdragen & premies VAPZ.
Voor de zelfstandige met baten is volgende berekening van toepassing:
Ontvangsten (code 1650) - beroepskosten (codes 1669 & 1657)
Heeft u een bestaande polis VAPZ?