V.A.P.Z. - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Pensioen
Ondernemers, Zelfstandigen, Vrije beroepers in de bouw

Spaarformule waarbij op een fiscaal-vriendelijke manier aan pensioenopbouw kan worden gedaan. De stortingen, met een maximum van 8,17 % (9,40 % in geval van een sociaal VAPZ) van het referentie-inkomen en respectievelijk beperkt voor 2020 tot 3.291,81 euro en (3.786,81 euro in geval van een sociaal VAPZ), zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten.
Het referentie-inkomen is het geherwaardeerde beroepsinkomen van 3 jaar terug en u vindt dit terug op uw uitnodiging tot betaling van uw kwartaalbijdrage sociale zekerheid.
In de polis kunnen eveneens aanvullende waarborgen opgenomen worden : arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling, overlijdenskapitaal (na ongeval).


Troeven van Ides Ramboer

  • Uitwerken van een persoonlijk sociaal plan op maat
  • Garandeert de financiële continuïteit en de zekerheid van u en uw gezin
  • Jaarlijkse opvolging en optimalisatie
  • Uitstekend fiscaal spaarplan

Lees meer over onze diensten 

Vaak gestelde vragen

Nee, er kan zelf bepaald worden of/en welke premie men in een bepaald jaar stort, uiteraard rekening houdende met de maximale begrenzingen.