Onze troeven

 

4040 jaar ervaring

Al 4 decennia lang is de ontwerper in de bouwsector de hoofdrolspeler in ons verhaal. Naast de professionele verzekeringen voor ontwerpers bieden wij ook een ruim gamma van andere verzekeringen aan (autoverzekeringen, brandverzekering eigen woning architect, pensioenverzekeringen,....) welke op maat van de ontwerpers gesneden zijn.

Onze medewerkers zijn specialisten in hun vak. Hun jarenlange ervaring maakt van hen een uitstekend aanspreekpunt voor u. Voor algemene vragen kan u steeds terecht op het algemeen e-mail adres info@idesramboer.be. Een ovezicht van onze diensten en juridische documentatie alsook 'projecten in de kijker' en 'klanten aan het woord' kunnen worden geraadpleegd op onze website www.idesramboer.be.  

 

Maatwerk

Naast het verzekeringstechnische bieden wij ook juridische ondersteuning m.b.t. problemen die u als architect in de praktijk kan ondervinden. Indien u advies wenst over een probleem waarmee u geconfronteerd wordt als ontwerper, dan kan u bij ons steeds terecht op het e-mail adres advies@idesramboer.be. Op dit e-mail adres kan u onder andere terecht met vragen over uw contract met de bouwheer, stopzetting van de architectuuropdracht, verplichtingen van de architect, oprichting van een Laruelle vennootschap etc.

Mocht u geconfronteerd worden met een schadegeval waarbij uw beroepsaansprakelijkheid mogelijks betrokken is, kan u ons contacteren op schade@idesramboer.be. Op dit e-mail adres kan u ons in kennis stellen van onder meer de ingebrekestelling die u mocht ontvangen van de bouwheer of diens advocaat naar aanleiding van een schadegeval, briefwisseling m.b.t. expertisebijeenkomsten, allerhande stukken betreffende de schade. Onze medewerkers zullen nauwgezet de verzekeringsmaatschappij in kennis stellen van een schadegeval waarbij uw aansprakelijkheid al dan niet vermeend in het gedrang wordt gebracht en zullen tevens met toewijding uw vragen beantwoorden en u bijstaan om op zoek te gaan naar een geschikte oplossing.

Als ontwerper in de bouwsector wordt u geconfronteerd met tal van regels, normen en specifieke verzekeringsbehoeften. Het komt er dan ook op aan om u te laten bijstaan door een professional die uw wensen, verwachtingen en bekommernissen begrijpt. Iemand die ook uw business snapt en met u kan en wil meedenken.

 

 

Thuis in de bouwsector

NV Ides Ramboer is dé gespecialiseerde makelaar in het verzekeren van architecten en andere ontwerpers in de bouwsector. Sedert ruim 40 jaar beschikken wij over de nodige knowhow en expertise op verzekeringstechnisch en juridisch vlak. Vandaag de dag doen meer dan 1800 ontwerpers een beroep op onze diensten. NV Ides Ramboer is dan ook marktleider in het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid van ontwerpers.  Als ontwerper kan u op ons rekenen. We spreken immers uw taal.

 

 

Onafhankelijk advies

Als de gespecialiseerde en onafhankelijke makelaar in het verzekeren van ontwerpers staan wij u met toewijding bij bij het afsluiten, aanpassen en doorlichten van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Jaarlijks onderzoeken wij uw dossier en voeren wij onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij.  Als makelaar zijn wij er om uw belangen te verdedigen. Wij zullen u wijzen op mogelijkse juridische en verzekeringstechnische euvels en zullen uw vragen en eisen overmaken aan de verzekeringsmaatschappij. Als tussenpersoon zullen wij u tevens bijstaan bij schadegevallen en expertisebijeenkomsten.