Project in de kijker

Een huis in een bos

Projectfiche

Naam project: House BM at M.
Paats: M. (Belgique)
Architecten: Architecten De Vylder, Vinck, Tailleu i.s.m. Joris Van Hychem
Design team: Jan De Vylder, Inge Vinck, Jo Taillieu, Joris Van Hychem, Sander Rutgers, Lauren Dierickx
Structural Engineering: Studieburo Mouton bvba (Gent)
Landschapsarchitecten: Patrick T’Hooft, The Flemish Primitives (Landegem) en Paul Luttick
Aannemer buitenbouw: Bouwonderneming Verfaille bvba (Beernem)
Aannemer timmerwerk: Martens bvba, houten ramen en deuren (Sint-Laureins)
Aannemer meubilair: Atelier Ternier bvba (Gent) / Atelier 7 bvba (Ronse)
Oppervlakte: 304 m2
Timing project: 2007-2011

Concept    

Het vertrekpunt bij dit uniek bouwproject was een kavel met bomen en een klein peperkoekenhuisje aan de rand van het terrein. Het sleuteldocument was een opmetingsplan met de exacte positie en diameter van elke boom.

Het gebouw staat dwars en los van het bos. Het bos loopt zowel rond als in de woning door. De bodem bleef onaangeroerd. Het gebouw mocht slechts deel uitmaken van het geheel. Het kan afstand nemen en terug kijken naar zichzelf doorheen het bos.

Structureel is de woning opgebouwd uit twee betonnen platen, op afstand van elkaar gehouden door betonnen schijven, die meteen ook de indeling dicteren. Waar een grotere overspanning dient gerealiseerd te worden komt een dragende schouw.

Een fundering op putten zorgt ervoor dat wortels onder de woning hun vrije beloop kennen.

Doordat de overspanningslengtes van de dakplaat aan de buitenzijde groter zijn dan aan de binnenzijde kan een verschil in plaatdikte ontstaan, met een natuurlijke afwatering naar de binnenzijde als gevolg. Een grote spuwer voert water en bladeren naar beneden.

Structuur is afwerking. De tekening van de bekisting vormt de grafiek van de textuur. Een afwisseling van vlakke bekisting, bekisting met multiplexplaten en plankenbekisting bepalen en typeren de verschillende ruimtes.

De gevel bestaat uit 18 ramen die de overgang tussen binnen en buiten markeren en tegelijk opheffen. Het ene raam ligt op het andere, de knik wordt beklemtoond door de dikte van het volgende kozijn.

(bron: Jan De Vylder, architect)