Project in de kijker

Kazerne Dossin - Malines

Historiek

Vanaf 2001 rijpen binnen de Vlaamse Regering plannen voor een nieuw Holocaust- en Mensenrechtenmuseum.  Welke plaats was hiervoor beter geschikt dan Kazerne Dossin te Mechelen?  De plaats die de nazi’s tussen 1942 en 1944 gebruikten als verzamelkamp, om zo veel mogelijk Joden en zigeuners samen te brengen en te deporteren naar de uitroeiingskampen.   

Op deze plaats was reeds het Joods museum voor deportatie en verzet gevestigd.  Door het groeiend aantal bezoekers was er echter behoefte aan een nieuw en groter museum.

In 2007 werd via de Vlaamse Bouwmeester een oproep gelanceerd.  Deze open oproep werd gewonnen door bOb Van Reeth en zijn bureau AWG architecten.  De architect wilde duidelijk een statement plaatsen met zijn witte monoliet die nadrukkelijk aanwezig is.  

Het nieuwe museum kreeg de vorm van een vijfhoek, met grote glaspartijen aan de ene zijde en dichtgemetselde ramen aan de andere zijde.  Bovenaan het gebouw bevindt zich een terras dat een prachtig zicht geeft op de oude kazerne.  Aan de overkant in het vroegere museum, in een deel van de Kazerne Dossin zelf, bevinden zich nu burelen en een integraal geklimatiseerd archief.  In dit deel bevindt zich ook het Memoriaal, een plek “om niet te vergeten”.

Memoriaal en techniek

Dit memoriaal werd op 4 september 2012 geopend.  De sobere inrichting zorgt ervoor dat de focus integraal op de slachtoffers ligt: stemmen, gezichten, een paar bezittingen, om zeer stil van te worden. De sobere inrichting is ook mee de verdienste van Ingenium, dat er in nauwe samenwerking met awg architecten in slaagde om de technische installaties nauwelijks zichtbaar op te stellen

Stadsvernieuwingsproject

Op 26 november 2012 volgde dan de officiële opening van het museum zelf in aanwezigheid van de Koning en de Koningin.  Het museum is volledig afgestemd zijn op de noden van scholen en bezoekers. Het project, met een duidelijke internationale ambitie, rekent op zo’n 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland. Met vier verdiepingen tentoonstellingsruimte, een ruim auditorium, een cafetaria en twee educatieve ruimtes beschikt het museum over alle mogelijkheden om zich nationaal en internationaal op de kaart te zetten.  Ingenium bepaalde hier de multimediale technieken.

Het museum vervult bovendien een centrale rol in het ruimer stadsvernieuwingsproject Tinelsite, waarin verschillende stedelijke functies een plaats krijgen. Er is ondertussen immers ook een prachtig nieuw plein voor het museum Kazerne Dossin, met veel aandacht voor rust, intimiteit en reflectie

Comfort en flexibiliteit

Ingenium heeft bij het ontwerp van de technische installaties oog gehad voor de integratie met de architectuur van het gebouw om de soberheid van de ruimtes volledig tot zijn recht te laten komen. De installaties zijn praktisch onzichtbaar, maar zorgen toch voor een hoog comfort voor de bezoeker.

Verder zijn er flexibele voorzieningen met betrekking tot de scenografie. In de verhoogde vloer van het museum zorgt een grid van elektrische aansluitingen ervoor dat de ruimte flexibel kan ingedeeld worden. In dit gebouw bent u bovendien veilig dankzij een geïntegreerd systeem voor rook- en warmteafvoer.  Hierdoor kon de architecturale openheid binnen het gebouw maximaal gerespecteerd worden.  

Besluit

U ziet, Ingenium gaat niet voor standaardoplossingen, maar gaat steeds voor het ultieme compromis tussen efficiënte techniek en integratie om rekening te houden met het gebouw, zijn inhoud en zijn gebruikers.

Meer informatie over de techniek ?
Contacteer Ing. Eddy De Baets (marktexpert Cultuur): 
eddy.debaets@ingenium.be