Project in de kijker

SVM Heilig Hart van Maria-instituut te Schilde

opdrachtgever
DBFM Scholen Van Morgen

adres
HHVM-Instituut, Oudaen 72, 2970 's-Gravenwezel (Schilde)

bouwprogramma
uitbreiding (nieuwbouw) van een middelbare school binnen een bestaande schoolomgeving

oppervlakte
secundair: 5.158 m2
kleuterschool: 500 m2

uitvoeringsperiode
2012 - ...

andere
onderdeel wedstrijdbundel Scholen Van Morgen,
gunningsproject: Sint Clara-college - winnend wedstrijdontwerp

secundair: K-peil: 26 E-peil: 63
kleuterschool: K-peil: 30, E-peil: 55

3D-visualisatie: Markant architecten
 

Situering/implanting

De Site van het HHVM-Instituut is gelegen aan de Oudaen, een zijstraat van de Kerkstraat en ligt vlakbij het dorp van ’s Gravenwezel. 

Er is geen RUP of BPA van toepassing. De site ligt deels in een woongebied, deels in een woonuitbreidingsgebied. Alle constructies en verhardingen moeten in het woongebied ontworpen worden. Bijkomend maakt de school deel uit van een kloostersite en dient er rekening gehouden te worden met de impact van het nieuwbouwproject op de gebouwen en terreinen van de zusters.

De school kiest voor twee afzonderlijke gebouwen: een kleuterschool en een school voor secundair onderwijs.

Beide scholen hebben een eigen karakter en identiteit. De kleuterschool wordt als een kleinschalig gebouw op maat van de gebruikers aan de straatzijde ingepland in de nabijheid met de basischool. Het secundair wordt dan verder ingepland achter de basisschool. De grootste troef van de school is de landschappelijke setting en de nieuwbouw wordt hier echt een gebouw omringd door groen. De inplanting gebeurt met rekening te houden met de afstanden tot de gebouwen van de zusters en tot de bestaande basisschool. Door de inplanting ontstaan verschillende buitenruimten die werken als groenzone, speelplaats, speelbos, …. Tussen de verschillende buitenruimten zijn er visuele relaties om te zorgen voor een open, helder en doorwaadbaar geheel (van de straat naar de achterliggende groenzone, tussen de speelplaats en het speelbos, vanuit de centrale speelplaats,…) De zichten zorgen voor een duidelijk leesbare structuur van de school.

Secundair onderwijs

Het secundair omvat een vrij complex programma waarbij naast leslokalen, administraties, .. veel vraag is naar specifieke functies op het gelijkvloers zoals een refter en een grote polyvalente ruimte, een kantoor en verkoopklas, een grootkeuken met didactisch restaurant, kleedruimten, … Door deze (vaak grote) ruimten op het gelijkvloers te organiseren, bekomen we een zo open mogelijke planindeling wat in combinatie met bewust gekozen glasvlakken een zo transparant mogelijk gelijkvloers oplevert. Waarbij er maximaal contact is tussen de speelplaats(en) en de omliggende ruimten, zodat er een open en uitnodigend gebouw ontstaat.

 

Kleuterschool

De huidige kleuterschool bevindt zich quasi ín het bos, deze bijzondere omgeving is een sterk aantrekkingspunt voor de leerlingen. De toegang is vooraan de straat gesitueerd zodat de kleuters zich direct op eigen domein bevinden. De luifel zorgt voor een overdekte toegang tot in de kleuterschool en vormt 1 geheel met de fietsenstalling voor de basisschool. De eigenlijke toegang tot het gebouw bevindt zich op het einde van de luifel en recht tegenover de doorgang naar / van de basisschool. Ouders met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen kunnen zo direct de oversteek maken. De nauwe samenwerking tussen basisschool en kleuterschool wordt door deze tegenoverliggende toegangen nog eens visueel duidelijk gemaakt.

De klassen bevinden zich aan de parkzijde met zicht op groen. Dit is echter ook de noordzijde daarom krijgen de klasvolumes een schuin opgaand dak aan de zuidzijde om de hele dag zonlicht binnen te halen. De klassen zijn per twee gekoppeld met tussenin een berging, die tegelijk de verbinding vormt tussen de klassen. De ontmoetingsruimte is het verbindend element en tegelijk de buffer naar de “grote” scholen en is opgevat als een dak dat de overgang vormt tussen binnen & buiten. De toegang tot het schoolgebouw gebeurt via de gemeenschappelijke ruimte en deze vormt ook de overgang naar de rust/activiteit van de eigen klas.


 

De vormentaal van de kleuterschool is speels zoals zijn gebruikers en nodigt hen uit tot ontdekken. De hoekverdraaiingen zorgen voor een maximale benutting van het zonlicht en de mogelijkheid om het gebouw “op” de bouwlijn te plaatsen en zo de weinige ruimte toch maximaal te benutten. Aan de zijde van de bestaande bebouwing zijn harde grenzen, rechte gevels & afsluitingen, met loodrechte hoeken. Ook de klassen zijn rechthoekig om een duidelijk kader te bieden waarin de leraar hoeken kan opstellen. In de ontmoetingsruimte die de klassen verbindt, worden rechte hoeken opengetrokken om de kijk van de kleuters op hun wereld te verbreden.