Project in de kijker

Zorgdorp de Pastorij

Een thuis moet een vertrouwde plek zijn waar iemand graag woont en zich veilig voelt, zich thuis voelt, zich op zijn gemak voelt. Een thuis moet een plek zijn waar men zo zelfstandig mogelijk kan leven en toch de verzorging en de steun krijgt die men wenst en nodig heeft.

De Pastorij, ontworpen door ArchiPro Architecten, is een zorgdorp waar zorg in al zijn gradaties en in verschillende woonvormen wordt aangeboden. Op die manier kunnen ouderen die zorg nodig hebben, maar ook ouderen die zelfstandig kunnen leven, er een thuis vinden. Onder de kerktoren. In Denderhoutem.

De vergrijzing is een onweerlegbaar gegeven, dat onze maatschappij voor diverse uitdagingen stelt.
Uit recente studies blijkt dat niet alleen de capaciteit aan rusthuisbedden fenomenaal zal moeten toenemen, ook de thuiszorg zal stevig moeten groeien. Het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg spreekt in haar rapport van oktober 2011 over een stijging van 30 % op vlak van rusthuiscapaciteit. Indien dit gerealiseerd wordt, zou de vergrijzing op een menselijke en constructieve manier op te vangen zijn.

De programmatiecijfers van de Vlaamse Overheid van 2010 – 2012 gaven ook duidelijk aan dat er in Haaltert/Denderhoutem concrete behoeften waren. De initiatiefnemers van dit project hebben al deze elementen dan ook verenigd in een multifunctioneel en pluralistisch project rond het concept “zorgdorp”. Dit concept ligt ook helemaal in de lijn met het recente woonzorgdecreet, dat het “woonzorgcentrum” centraal stelt in een zone waar ook andere vormen van ouderenzorg worden aangeboden . Het klassieke rusthuis wordt op die manier één element in dergelijke zone, eerder dan een eiland te zijn, zoals dit voorheen het geval was.

Het project werd dan ook ingepland in het centrum van de gemeente. Deze inplanting ondersteunt daarmee op een structurele manier de woon- en zorgvisie van het rusthuis waarvan huiselijke gezelligheid ( tegenover een meer klinische aanpak) en intergenerationele samenwerking in de buurt (kleuterschool, jeugdbeweging, vrijwilligers, …) enkele kernbegrippen zijn.

Het project wordt gefaseerd gerealiseerd en de initiatiefnemers, wiens familie een lange traditie heeft in het dorp, deden hiervoor beroep op het architectenbureau ArchiPro uit Gent dat doorheen de jaren en de realisatie van verscheidene projecten een specifieke know how opgebouwd heeft in de zorgsector.

Fase 1 :

De Pastorij, woonzorgcentrum: rusthuis ( 76 rusthuisbedden) + assistentiewoningen (service–flats)
De doelgroep zijn 65-plussrs met een duidelijke zorgbehoevendheid op fysisch of psychisch vlak.
Start bouwwerken : oktober 2011
Architect : Archipro
Hoofdaannemer : Wyckaert N.V.
Opening : Voorjaar 2013

 

Fase 2 :

Aanleunwoningen, vlak naast het woonzorgcentrum gelegen.
Hier richt men zicht tot de 65 – plusser zonder of met beperkte hulpbehoevendheid, die echter veiligheid en comfort wensen via de beschikbaarheid in de onmiddellijke nabijheid van zorg- en dienstverlening op vraag (25 wooneenheden )

 

Fase 3 :

Woonerf levenslang wonen met een 10-tal wooneenheden.
Doelgroep: alle generaties die op zoek zijn naar een woning aangepast aan de behoeftes van alle leeftijden en die ze niet hoeven te verlaten eens bepaalde vorm van zorgbehoevendheid optreedt en waar ze in een sociale gemeenschap kunnen samenleven met andere generaties.

 

Inplanting zorgcentrum